Denna signerade litografi av Pierre Olofson har nummer 30/100 och har titeln ”Drillor”. Den mäter 38 x 58 cm och har priset 5 900 kronor.