Art och användbart grundades 2017 av Kenneth Mandergrehn med inriktning konst, antikviteter och begagnade föremål, samlarsaker och kuriosa samt designföremål och litteratur med mera. Vårt lager består till största del av ett antal konstverk, främst av svenska konstnärer, såväl ramade som oramade.

Hittills har vi varit med på Konst- och Antikmässan 2018 och 2019. Vår erfarenhet av mässtillfällena har varit mycket positiv och vi kommer naturligtvis att återkomma år 2020. Innehållet i montern på mässorna har varit konst, främst nutida men även en del äldre konst. Vid sidan om detta sålde vi också fotografier på film- och musikartister, ett stort antal bijouterier och kuriosaföremål.

I vår affärsidé ingår att tillhandahålla varor till ett mycket konkurrenskraftigt pris vilket vi kan göra genom våra låga fasta kostnader. Vi har ingen affärslokal utan finns på mässor, loppmarknader och digitalt. Vi finns i centrala Stockholm.

Kenneth når du via telefon 0708-41 80 40 eller e-postartochanvandbart@outlook.com

Bild från Konst- och Antikmässan 2019, monter C 24:24.

Om Kenneth

I stort sett under hela mitt vuxna liv har jag haft en stark passion för konst i alla dess former. Efter att ha avslutat min yrkeskarriär som polis/jurist, så öppnades möjligheten att starta en verksamhet inom handel med konst. I mitt tidigare yrkesliv hade jag under en tid god inblick i kultursektorn med ett stort givande nätverk. Ett resultat av detta är handboken Kulturarvsbrott och konstförfalskning för rättsväsendet. Ladda ner den som .pdf-fil.

Jag hoppas att du hittar ditt nästa konstverk hos mig!